ค่าบริการจัดฟัน

เครื่องมือติดแน่นด้านนอกแบบโลหะ 45,000 – 60,000 บาท

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

ทันตกรรมบูรณะ/รักษาเหงือก

ทันตกรรมประดิษฐ์

ฟันปลอมติดแน่น ครอบฟัน และเดือยฟัน

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

รากเทียม (ราคานี้รวมครอบฟันแล้ว)

Promotion 45,000 บาท

P-I Branemark

55,000฿ 45,000฿

Osstemn

55,000฿ 45,000฿

รักษารากฟัน

ศัลยกรรมช่องปาก

เอ็กซเรย์ระบบดิจิตอล